Creaţia: pornim de la o idee, o adaptăm cerinţelor clientului, îi dăm linia perfectă

Realizarea: paginăm, prelucrăm imaginea, totul capătă o formă

Pre-tiparirea: “traducem” materialul pe inţelesul tipografilor şi le transmitem documentele necesare

Tiparul şi finisarea: nu scăpăm lucrarea din ochi pe timpul producţiei şi ne punem parafa pe produsele “bune de tipar”

Livrăm marfa la sediul clientului

Pregătim materialele pentru ediţia online (pe modelul obişnuit – texte în format word, poze jpg/gif)

Realizăm toate acestea pentru: ziare, reviste, afişe, broşuri, pliante, cataloage, fluturaşi, mape de prezentare, calendare, cărţi (inclusiv manuale, cărţi tehnice etc.)… şi lista lucrărilor tipărite ar putea continua.

Iar dacă doriţi altceva,

Realizăm concepţia şi/sau creaţia pentru sigle, machete publicitare, bannere-web şi site-uri (company, commerce, event etc.)