Presă şi materiale publicitare: tehnoredactare ziare, reviste, afişe, broşuri, pliante, cataloage, fluturaşi, mape de prezentare, calendare, cărţi (inclusiv manuale, cărţi tehnice etc.)