Publicitate/identitate vizuală: concepţia şi/sau creaţia pentru sigle, machete publicitare, identitate vizuală în ansamblu etc.